Novinky

Aktualizovaný zoznam - platnosť poľovného lístka ku koncu roka 2017

05.06.2017 20:14
Uverejňujeme zoznam poľovníkov ktorým končí platnosť poľovného lístka ku koncu roka 2017. Zoznam si môžete pozrieť na tomto odkaze, alebo v sekcii poľovné lístky.

Cesta rozprávkovým lesom - MDD 2017

04.06.2017 21:32
Dňa 27.5. 2017 Obvodná poľovnícka komora v Partizánske v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Prievidza sa spolupodieľali na projekte venovanému naším najmenším ratolestiam pod názvom „Cesta rozprávkovým lesom“ pri príležitosti Medzinárodného dňa deti....

Fotografie z chovateľskej výstavy OPK Partizánske

11.04.2017 21:38
V dňoch 17.-19.3.2017 organizovala Obvodná poľovnícka komora v Partizánskom výstavu poľovníckych trofejí ulovených v polovnom roku 2016. Výstava sa konala v Kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach.V sobotu 18.3.2017 nám hospodár Pavol Javorčík PZ "Lúky" Malý Cetín prednášal na tému Poľovnícky manažment...

Snem SPK - 29.04.2017

09.03.2017 22:12
Oznamujeme Vám, že Snem SPK sa uskutoční dňa 29.04.2017, v sobotu, v Žiline: VÚC, ulica Komenského č. 48.   Zdroj: https://www.polovnickakomora.sk/spk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/898-snem-spk-29-04-2017.html

Kalendár osvetových podujatí SPK - 2017

09.03.2017 22:10
Kalendár osvetových podujatí SPK si môžete stiahnuť tu.   Zdroj: https://www.polovnickakomora.sk/spk/

Výstava poľovníckych trofejí OPK Partizánske - 2017

04.03.2017 14:39
Obvodná poľovnícka komora v Partizánskom Vás srdečne pozýva na Výstavu poľovníckych trofejí ktorá sa uskutoční v dňoch: - 17.3.2017 / pre školy/  - 18.3.2017 v čase od 09,00-17,30 hod.  - 19.3.2017 v čase od 08,00-17,00 hod. Výstava sa koná v Kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach. V sobotu...

Poistenie poľovne upotrebiteľných psov

02.03.2017 21:53
Slovenská poľovnícka komora je poistníkom pre poistenie psa uznaného poľovného plemena, s poistnou sumou na jedného psa maximálne vo výške 1000€. Sadzba poistného pre skupinu duriče a brloháre je vo výške 5% z poistnej sumy psa a pre ostatné skupiny psov 3%...

Usmernenie k lovu raticovej zveri v období od 1. marca 2017 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri

02.03.2017 21:35
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi...

Stanovisko Slovenskej poľovníckej komory k petícii za reguláciu poľovníctva

02.03.2017 21:29
Slovenská poľovnícka komora vyjadruje zásadný nesúhlas s obsahom „Najväčšej petície za reguláciu poľovníctva na Slovensku“, postup autorov petície považuje za nekorektný, populistický a odborne preukázateľne nekompetentný. Slovenská poľovnícka komora upozorňuje nepoľovnícku verejnosť, že...

Kvóta lovu vlka dravého 2016/2017

04.11.2016 14:33
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku, zohľadňujúc Smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21.mája 1992 o ochrane biotopov,...
1 | 2 >>