Vznik OPK

Obvodná poľovnícka komora Partizánske vznikla na základe § 41 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve na výročnej konferencii dňa 27.03.2010 ako organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory.  Združuje základné organizačné jednotky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov v okrese Partizánske.

 

Predstavenstvo OPK Partizánske

Tibor Paulovič
predseda OPK Partizánske

Ing. Ján Trlanda
podpredseda OPK Partizánske

Martin Beseda
predseda osvetovo-ekonomickej komisie OPK Partizánske

Ing. Jozef Bielich
predseda poľovníckej komisie OPK Partizánske

Juraj Tomík
predseda streleckej komisie OPK Partizánske

Ing. Vladimír Vojtela
predseda kynologickej komisie OPK Partizánske

Peter Staňo
člen predstavenstva OPK Partizánske

 

 

Mgr. Róbert Košík PhD.

Predseda dozornej rady

 

Bc. Tomáš Trojan

Predseda disciplinárnej komisie

 

 

Predstavenstvo a predsedovia komisíí a dozornej rady zvolený konferenciou dňa 28.10.2022