Vznik OPK

Obvodná poľovnícka komora Partizánske vznikla na základe § 41 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve na výročnej konferencii dňa 27.03.2010 ako organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory.  Združuje základné organizačné jednotky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov v okrese Partizánske.

 

Predstavenstvo OPK Partizánske

Predseda OPK:                           Ing. Dušan Mošať

Podpredseda OPK:                     Ing. Ján Trlanda

Vedúci kan. OPK:                      Ing. Pavel Priekala

Predseda ek.-legis. kom.:           Ing. Radovan Trlanda

Predseda osvet. kom.:                Ing. Jozef Bielich

Predseda poľov. kom.:               Ing. Rudolf Gábariš

Predseda kynol. kom.                 Ing. Július Pečo

Predseda strel. kom.                   Ing. Štefan Čepko

 

Predseda doz. rady:               Jaroslav Beliansky

Predseda disc. kom.:             Ing. Anton Pecháč

Predseda hodn. kom.:            Ing. Rudolf Gábriš

 

Poľovnícke organizácie v pôsobnosti OPK Partizánske

 1. Agačina Nadlice
 2. Bôrie Ostratice
 3. Bučina Krásno
 4. Drahožica Veľké Uherce
 5. Háj Skačany
 6. Hôrka Nedanovce
 7. Kostrín Klatová Nová Ves 
 8. Lužný Háj Chynorany
 9. Osečná Partizánske
 10. Starý Háj Veľké Kršteňany
 11. Vrch Hora Veľký Klíž
 12. Vrchy Bošany
 13. PK Javorový Vrch
 14. PS Šípok Veľké Uherce
 15. PS Roland Bošany