Poľovné lístky

Uverejňujeme zoznam poľovníkov ktorým končí platnosť poľovného lístka ku koncu roka 2017. „Žiadosť o predĺženie poľovného lístka  doloženú predpísanými náležitosťami / 2  fotografie 3 x 3,5 cm, pôvodný poľovný lístok / podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. !!!Upozorňujeme, že žiadosti podané 2.12.  a neskoršie už nie je možné považovať za žiadosť o  predĺženie poľovného lístka!!! Sú považované ako žiadosti o vydanie poľovného lístka a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok  ako za vydanie nového poľovného lístka .“

 

Prílohy:

Súhlas dotknutej osoby 2x

Žiadosť občan SR platný od 01.01.2014

Žiadosť cudzinec platný od 01.01.2014

 

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. súhlas dotknutej osoby

4. potvrdenie o poistení

5. občiansky preukaz

6. Poplatok za PL

7. Starý PL

 

Menný zoznam poľovníkov, ktorým končí platnosť poľovného lístka ku koncu roka 2017:

 1. Ľubomír Adamec
 2. Ing. Juraj Belianský
 3. Roman Beličin
 4. Ing. Hubert Bencel  
 5. Branislav Bezák
 6. Jozef Bezák
 7. Ing. Rastislav Bezák
 8. Rudolf Bezák
 9. Slavomír Bezák
 10.  Stanislav Bezdek
 11.  Pavol Bielich
 12.  Gustáv Brida
 13.  Vladislav Brida
 14. Ing. Peter Bucko
 15. Milan Čangel
 16. Miroslav Capek
 17. Ing. Marianna Čavojová
 18. Ing. Vladimír Čepko
 19. Július Chalupa
 20. Benedik Ďuriš
 21. Ján Ďuriš
 22. Rudolf Foltán
 23. Jozef Fruňo
 24. Richard Furák
 25.  Eugen Gális
 26. Ing. Robert Gális
 27.  doc. Ing. Jozef Gašparík
 28. Dušan Gendiar
 29. Ing. Peter Gergel
 30.  Jozef Glenda
 31. Martin Glenda
 32.  Ing. Jozef Gogola
 33. Anton Grznár
 34. Mgr. Peter Habaj
 35. Dušan Hallo
 36.  Miroslav Harceg
 37. Radovan Herbrik
 38. Ing. PhD. Jozef Herz
 39. Ing. Štefan Híveš
 40. Ľubomír Hládek
 41. Eduard Hrotek
 42. Ing Martin Hubinský
 43. Jakub Hudok
 44. Marian Hudok
 45. Marián Hudok
 46. Dušan Ingeli  
 47. Milan Ištván  
 48. Ing. Jakub Javúrek
 49. Ing. PhD. Ivan Jurík
 50. Martin Kňaze
 51. Ľubomír Kocúr
 52. Jozef Koleda
 53. Jozef Kopál
 54. Mário Kopál
 55. Martin Kopál
 56. Vladimír Kopál
 57. Andrej Kováč
 58. Peter Kováčik
 59. Vladimír Krajčík
 60. Miroslav Kramár
 61. Peter Kubisa
 62. Tomáš Martoš
 63. Vladimír Masaryk
 64. Štefan Maťašeje
 65. Štefan Maťašeje
 66. Juraj Matkovčík
 67. Erik Melichárek
 68. Juraj Menšík
 69. Ondrej Mešina
 70. Peter Miklaš
 71. Marcel Mikuška
 72. Štefan Minárik
 73. JUDr. Ján Miškeje
 74. Jozef Miškeje
 75. Ing. Dušan Mošať
 76. Ing. Eva Mošaťová
 77.  Slavomíra Myjavcová
 78.  Stanislav Olejka
 79. František Ondruš
 80. Pavol Ondruš
 81. Martin Ondruška
 82. Ján Ondulič
 83. Ivan Opálený
 84. Bohuš Oravec
 85. Miroslav Paule
 86. Ing. Július Pečo
 87. Ing. Magdaléna Pečová
 88. Ervín Peniažka
 89. Rudolf Puterka
 90. Milan Rigo
 91. Štefan Rigo
 92. Ivan Sapár
 93. Jozef Šedivý
 94. Jozef Šedivý
 95. Anton Sekáč
 96. Juraj Ševčík
 97. Milan Ševčík
 98. Ing Rastislav Ševčík
 99. Antonín Šiška
 100. Ing. Vladimír Slivka
 101. Marek Šmehyl
 102. Gustáv Šmehýl
 103. Juraj Špidlík
 104. Martin Šramka
 105. Ing. Juraj Srnka
 106. Peter Štálnik
 107. Ing. Jozef Stanko
 108. Ing. František Staňo
 109.  Vladislav Staňo
 110. Ing. Jozef Štefkovič
 111. Marian Štefkovič
 112. Martin Śtevčík
 113. Milan Strmeň
 114. Gerhard Stuckler
 115. Ľubomír Šujan
 116. Tibor Šujan
 117. Rastislav Sziladi
 118. Richard Toma
 119. František Toriška
 120. Milan Vanko
 121. Ing. Štefan Varečka ň
 122. Vladimír Varga
 123. Marcel Vavro
 124. Karol Voroš
 125. Peter Zemanovič
 126. Ing. Rudolf Žilka