Poľovné lístky

Uverejňujeme zoznam poľovníkov ktorým končí platnosť poľovného lístka ku koncu roka 2018. „Žiadosť o predĺženie poľovného lístka  doloženú predpísanými náležitosťami / 2  fotografie 3 x 3,5 cm, pôvodný poľovný lístok / podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. !!!Upozorňujeme, že žiadosti podané 2.12.  a neskoršie už nie je možné považovať za žiadosť o  predĺženie poľovného lístka!!! Sú považované ako žiadosti o vydanie poľovného lístka a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok  ako za vydanie nového poľovného lístka .“ 

 

Prílohy:

Súhlas dotknutej osoby 2x

Žiadosť občan SR platný od 01.01.2014

Žiadosť cudzinec platný od 01.01.2014

 

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. súhlas dotknutej osoby

4. potvrdenie o poistení

5. občiansky preukaz

6. Poplatok za PL

7. Starý PL

 

Menný zoznam poľovníkov, ktorým končí platnosť poľovného lístka v roku 2018:

1

 

Daniela

Adamcová

2

 

Stanislav

Adamus

3

 

Ján

Babinec

4

 

Štefan

Balaška

5

 

Marek

Baláška

6

 

Rudolf

Baláž

7

 

Denis

Beliansky

8

 

Ján

Beliansky

9

 

Zdenko

Belianský

10

 

Marko

Benacka

11

 

Andrej

Bencel

12

Ing.

Peter

Benko

13

Ing.

Alexander

Bezák

14

 

Daniel

Bezák

15

Ing.

Lukáš

Bezák

16

Ing.

Róbert

Bezák

17

 

Andrej

Bielich

18

Ing.

Andrea

Bielichová

19

Mgr.

Mário

Bližniak

20

 

Milan

Boroš

21

Jozef

Bottek

 

22

Ing.

Dávid

Bujalka

23

 

Milan

Cabaj

24

 

Milan

Cacko

25

 

Ján

Cavoj

26

 

Vendelín

Cavoj

27

Bc.

Helena

Cernušková

28

PhDr.

Martin

Cervenanský

29

 

Pavol

Chudý

30

 

Luboš

Dodok

31

 

Vojtech

Doktor

32

 

Peter

Domin

33

 

Igor

Dragula

34

 

Martin

Durcek

35

 

Peter

Durcek

36

 

Vladislav

Dvonc

37

 

Eduard

Fabian

38

 

Paolo

Fortuna

39

 

Peter

Fráter

40

Ing.

Jozef

Frkán

41

Ing.

Jaromír

Fuka

42

 

Imrich

Gembický

43

 

Ondrej

Gergel

44

 

Jozef

Gergel

45

 

Štefan

Geschvandtner

46

 

Peter

Godora

47

 

Andrej

Gogola

48

 

Emil

Halmo

49

 

Eduard

Hrotek

50

RSDr.

Jozef

Hubinský

51

Mgr.

Jozef

Hubinský

52

 

Pavel

Húdok

53

 

Ján

Jadud

54

 

Jozef

Jakubik

55

 

Juraj

Jamrich

56

 

Alois

Jancich

57

 

Jaroslav

Javurek

58

Ing.

Peter

Jurkovic,PhD

59

Ing.

Zbigniev

Karpinský

60

 

Tibor

Kasala

61

 

Stanislav

Kašicka

62

Ing.

Miroslav

Kavický

63

 

Lubomír

Kavor

64

 

Maroš

Kmetko

65

 

Peter

Kmotorka

66

 

Peter

Knaze

67

 

Miroslav

Koleda

68

Judr.

Sona

Kopecká

69

Ing.

Jakub

Korec

70

 

Stanislav

Košík

71

 

Ján

Kovác

72

 

Vladimír

Kovácik

73

 

Anton

Krátky

74

Ing.

Július

Krcmárik

75

 

Róbert

Krupka

76

 

Pavol

Kúdela

77

 

Milan

Kurucár

78

 

Miroslav

Kyjaci

79

 

Emil

Lauko

80

 

Juraj

Lauko

81

 

Rudolf

Lauko

82

 

Lubomír

Lorenc

83

 

Jozef

Lukác

84

 

Ladislav

Machálik

85

 

Pavol

Marko

86

 

Anton

Matavka

87

 

Vladimír

Matavka

88

Ing.

Juraj

Matejov

89

 

Tomáš

Mažgut

90

 

Marián

Mihalicka

91

 

Jozef

Miškeje

92

 

Peter

Modory

93

 

Roman

Myjavec

94

 

Vladimír

Novanský

95

 

Stanislav

Olejka

96

 

Ivan

Opálený

97

 

Peter

Oravec

98

Mgr.

Branislav

Pajda

99

 

Peter

Pálenik

100

Ing.

Anton

Pechác

101

Ing.

Tibor

Peciar

102

 

Martin

Peško

103

Ing.

Miroslav

Peškovic

104

Ing.

Peter

Petrikovic

105

 

Marián

Podkamenský

106

Ing.

Julius

Podoba

107

Ing.

Luboš

Podoba

108

 

Róbert

Rešetka

109

 

Ladislav

Rohác

110

 

Ján

Rucek

111

 

Lubomír

Schwarcz

112

 

Jozef

Schwarz

113

 

Imrich

Seszták

114

Ing.

Tomáš

Ševcík

115

Ing.

Pavol

Šinský

116

 

Róbert

Šiška

117

 

Anton

Sivý

118

 

Peter

Slivka

119

 

Stanislav

Slivka

120

 

Stanislav

Slivka

121

 

Pavol

Šmatlák

122

 

Roman

Špánik

123

 

Slavomír

Špánik

124

 

Štefan

Špánik

125

 

Dušan

Šprincl

126

 

Mário

Šramka

127

 

Miroslav

Šramka

128

Ing.

Pavel

Srnka

129

 

Andrej

Stanko

130

JUDr.

Jozef

Stanko

131

Ing.

František

Stano

132

 

Pavol

Stano

133

Ing.

Igor

Števlík

134

 

Rudolf

Streicher

135

Ing.

Rudolf

Strmen

136

 

Peter

Struhár

137

 

Ivan

Šujan

138

MVDr.

Gabriela

Súlovská

139

 

Jaroslav

Súlovský

140

 

Jozef

Súlovský

141

Bc

Lukáš

Súlovský,

142

 

Peter

Švec

143

 

Rudolf

Sziládi

144

Ing.

Anton

Tapušík

145

 

Juraj

Tománek

146

 

Karol

Tománek

147

 

Juraj

Tomik

148

 

Richard

Tomík

149

Ing.

Ján

Trlanda

150

Ing.

Radovan

Trlanda

151

 

Július

Urban

152

Ing.

Ivan

Vavrík

153

 

Pavel

Vlcko

154

 

Tibor

Voroš

155

 

Jozef

Weldl

156

 

Andrej

Zajíc

157

 

Igor

Žember

158

 

Peter

Zigo

159

 

Vladimír

Zimerman

160

 

Milan

Žúži