Poľovné lístky

Uverejňujeme zoznam poľovníkov ktorým končí platnosť poľovného lístka ku koncu roka „Žiadosť o predĺženie poľovného lístka  doloženú predpísanými náležitosťami / 2  fotografie 3 x 3,5 cm, pôvodný poľovný lístok / podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. !!!Upozorňujeme, že žiadosti podané 1.12.  a neskoršie už nie je možné považovať za žiadosť o  predĺženie poľovného lístka!!! Sú považované ako žiadosti o vydanie poľovného lístka a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok  ako za vydanie nového poľovného lístka .“ 

 

Prílohy:

Súhlas dotknutej osoby 2x

Žiadosť občan SR platný od 01.01.2014

Žiadosť cudzinec platný od 01.01.2014

 

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. vypísaný a podpísaný súhlas dotknutej osoby

4. potvrdenie o poistení - členov SPZ vybaví p. Gális

5. občiansky preukaz

6. Poplatok za PL (na 5 rokov 20€)

 

Zoznam členov s končiacim PL v roku 2022 ku dňu 5.8.2022

ZOZNAM-2022.pdf