Plánované akcie v roku 2016:

Kynologické

Osvetové 

Strelecké