Plánované akcie v roku 2022:

Kynologické

Osvetové 

Strelecké