Legislatíva

Zákony a vyhlášky

Novelizovaný zákon o poľovníctve : plné znenie zákona.docx (121777)

Zákon o poľovníctve: Zákon 274 2009 Z.z..pdf (282586)

Vyhláška k zákonu o poľovníctve: Vyhlaska_344-2009.pdf (5106271)

Novelizovaná vyhláška č. 125: Novela_vyhlaska_125.pdf (272762)

Novelizovaná vyhláška č. 344:   Novela_vyhlasky_344_2009.rtf (1124123)

Novelizovaná vyhláška k zákonu o poľovníctve č. 115/2013 Z.z. a to vyhl. č. 489/2013 Z. z. zo dňa 16.12.2013:novela vyhlasky 489-2013.pdf (273765)

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon 190-2003 (3).doc (371200)

Interné predpisy

Stanovy SPK /2010/: Úplne znenie aktuálnych STANOV SPK 2010.pdf 
Poľovnícky poriadok: Polovnicky_poriadok.doc (93184)
Organizačný a rokovací poriadok: Organizacny_a_rokovaci_poriadok.doc (91648)
Metodický pokyn ku skúškam z poľovníctva: Metodicky_pokyn_ku_skuskam_z_polovnictva.doc (59392)

Kontrolné streľby - smernica SPK:  Kontrolne_strelby_smernica_SPK.doc (50176)
Etický kódex: Eticky_kodex.doc (70656)
Disciplinárny poriadok SPK: Disciplinarny_poriadok SPK.doc (92672)