Kynologické

9.4. 2016 - Zvod psov (miesto: oplôtok Veľké Uherce)
 
9.7. 2016 - FSMP (miesto: neurčené)
 
8.10. 2016 - PF (miesto: neurčené)
 
26.-27.11. 2016 SD (miesto: neurčené)
 

Bližšie informácie v kancelárii, alebo na telefónom čísle OPK Partizánske.