Skúšky z poľovníctva a doplnková skúška na držanie zbraní a streliva

01.12.2022 19:42
Dňa 27.11.2022 sa konali v priestoroch Základnej školy v Skačanoch, skúšky z poľovníctva a doplnkové skúšky z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva. Skúšobná komisia pre skúšky z poľovníctva bola z OPK Bánovce nad Bebravou, členovia boli delegovaní ústredím SPK Bratislava.
Prihlásených do kurzu o poľovný lístok bolo 14 kandidátov, pripustených na skúšku bolo 14 kandidátov a všetci boli úspešní.
Skúšobná komisia pre doplnkovú skúšku bola stanovená a pracovala v trojčlennom zložení.
Z prihlásených 13 kandidátov ju všetci úspešne absolvovali.
Pre dozor nad skúškami bol poverený Ing. Maroš Kupec, z Okresného úradu Prievidza a
organizačné zabezpečenie pre hladký priebeh skúšok zabezpečil Predseda ekonomicko-osvetovej komisie p. Martin Beseda.
Všetci kandidáti ktorí splnili podmienky vstupu do radov poľovníkov na Slovensku boli predsedom OPK Partizánske Tiborom Pavlovičom podľa starých tradícií pasovaní poľovníckym tesákom a zároveň prepustení z učenia a zaradení medzi slobodných poľovníkov v mene sv. Huberta, v mene vrchnosti a práva starodávneho. Na pamiatku tohto aktu im bol odovzdaný prepúšťací list a vysvedčenie o doplnkovej skúške z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva.