Uverejňujeme zoznam poľovníkov ktorým končí platnosť poľovného lístka ku koncu roka

05.08.2022 16:25

Uverejňujeme zoznam poľovníkov ktorým končí platnosť poľovného lístka ku koncu roka „Žiadosť o predĺženie poľovného lístka  doloženú predpísanými náležitosťami / 2  fotografie 3 x 3,5 cm, pôvodný poľovný lístok / podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. !!!Upozorňujeme, že žiadosti podané 1.12.  a neskoršie už nie je možné považovať za žiadosť o  predĺženie poľovného lístka!!! Sú považované ako žiadosti o vydanie poľovného lístka a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok  ako za vydanie nového poľovného lístka .

ZOZNAM-2022.pdf