Poľovnícky kurz

06.03.2022 08:39
Obvodná poľovnícka komora Partizánske oznamuje záujemcom z radov širokej verejnosti, že dňa 18.03.2022 otvára nový kurz uchádzačov o prvý poľovný lístok.
Záujemcovia sa do kurzu môžu prihlásiť písomnou prihláškou doručenou na adresu: 
OPK Partizánske, Makarenkova 812Partizánske958 01
 alebo prostredníctvom E-mailu na adresu partizanske@pe.opk.skBližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v sekcii „novinky“ alebo nás kontaktujte telefonicky na tel. č. 0908 280 706 a
 0905 643 557, prípadne na vyššie uvedenej E-mailovej adrese. V predmete uveďte heslo kurz20
 
Obvodná poľovnícka komora Partizánske oznamuje záujemcom z radov širokej verejnosti, že dňa 18.03.2022 otvára nový kurz uchádzačov o prvý poľovný lístok.
Záujemcovia sa do kurzu môžu prihlásiť písomnou prihláškou doručenou na adresu: 
OPK Partizánske, Makarenkova 812Partizánske958 01
 alebo prostredníctvom E-mailu na adresu partizanske@pe.opk.skBližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v sekcii „novinky“ alebo nás kontaktujte telefonicky na tel. č. 0908 280 706 a
 0905 643 557, prípadne na vyššie uvedenej E-mailovej adrese. V predmete uveďte heslo kurz2022
 
 
 
22

Obvodná poľovnícka komora Partizánske oznamuje záujemcom z radov širokej verejnosti, že dňa 18.03.2022 otvára nový kurz uchádzačov o prvý poľovný lístok.

Záujemcovia sa do kurzu môžu prihlásiť písomnou prihláškou doručenou na adresu: 

OPK Partizánske, Makarenkova 812Partizánske958 01

 alebo prostredníctvom E-mailu na adresu partizanske@pe.opk.skBližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v sekcii „novinky“ alebo nás kontaktujte telefonicky na tel. č. 0908 280 706 a

 0905 643 557, prípadne na vyššie uvedenej E-mailovej adrese. V predmete uveďte heslo kurz2022

Prihlaska_do_polovnickeho_kurzu.doc (40 kB)