Kynologické akcie

08.05.2018 23:04
Kynologické akcie poriadané OkO SPZ Partizánske:
 
  • 12.5. 2018             Brlohárske skúšky 
  • 7.7. 2018               Farbiarske skúšky malých plemien
  • 11.9. 2018             Brlohárske skúšky
  • 24.-25.11.2018     Skúšky duričov