Aktualizovaný plán akcií 2022

05.03.2022 09:03

Predbežný kalendár streleckých podujatí na rok 2022 bol pridaný.

Strelecké 

Predbežnýkalendár kynologických podujatí na rok 2022 bol pridaný.

Kynologické