Poistenie poľovne upotrebiteľných psov

02.03.2017 21:53

Slovenská poľovnícka komora je poistníkom pre poistenie psa uznaného poľovného plemena, s poistnou sumou na jedného psa maximálne vo výške 1000€.

Sadzba poistného pre skupinu duriče a brloháre je vo výške 5% z poistnej sumy psa a pre ostatné skupiny psov 3% z poistnej sumy psa.

Poistné sa vypočíta na základe Prihlášky psa, ktorú poistený majiteľ psa osobne predloží na ktoromkoľvek klientskom pracovisku Allianz, alebo zašle poštou na Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice

alebo zašle elektronicky na: martina.jakabova@allianzsp.sk a anna.marcakova@allianzsp.sk

Poistné je splatné na bankový účet Allianz-Slovenská poisťovňa vystavenom individuálne pre každú Prihlášku.

 

Každý majiteľ psa si rieši poistenie psa INDIVIDUÁLNE na základe informácií z jednotlivých OPK; bližšie informácie sú v  Poistenej zmluve č.591 100 026.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SPK poistenie psov informácia 2017.docx)SPK poistenie psov informácia 2017.docx [Informácie] 16 kB
Stiahnúť tento súbor (Dotaznik_SPK_pes_dotaznik a prihlaska_2016.pdf)Dotaznik_SPK_pes_dotaznik a prihlaska_2016.pdf [Dotazník pes a prihláška] 89 kB
Stiahnúť tento súbor (SPKpoistnazmluva2017.pdf)SPKpoistnazmluva2017.pdf [Poistná zmluva] 4573 kB

 

Zdroj: https://www.polovnickakomora.sk/spk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/885-poistenie-polovne-upotrebitelnych-psov.html