MEMORANDUM o spolupráci pri riešení škôd spôsobených zverou a na zveri

05.04.2016 12:17

Memorandum o spolupráci pri riešení škôd spôsobených zverou a n azveri medzi Slovenskou lesníckoukomorou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinonárskou komorou a Slovenskou poľovníckou komorou 

na stiahnutie: memorandum.pdf (1786539)