Chladiace boxy v boji proti AMO

22.10.2021 20:41

OPK Partizánske v rámci boja s AMO využila v krátkom čase možnosť dodania chladiacich boxov. SPK cez kompetentné organizácie zabezpečila  distribúciu chladiacich  boxov pre užívateľov polovných revírov, ktoré splnili kritériá, stanovené v súvislosti s potlačením AMO. V pôsobení našej OPK vyhoveli kritériám hneď štyri PZ, kde sme dnes distribuovali chladiace boxy. Vďaka za dobrú koordináciu.